СПЕЧЕЛЕТЕ копие с меки корици на Operation Mincemeat – STACK

На Бен Макинтайър Операция Кайма е удивителна истинска история, която се чете като завладяващ шпионски трилър, и за да съвпадне с DVD и Blu-ray изданието на филмовата адаптация с участието на Колин Фърт, ние си партнираме с Universal Pictures Australia, за да раздадем копие от романа с меки корици на петима щастливи читатели.

Операция Кайма (филм) е достъпен за закупуване на 3 август, благодарение на Universal Pictures Australia.

Това състезание е игра на умения, така че ни дайте своя най-добър/най-забавен отговор:

СТЪПКА ПЪРВА: Харесайте публикацията ни във Facebook

СТЪПКА ВТОРА: Глава ТУК да влезете и да ни кажете: Кой е любимият ви филм за шпионаж и защо?

Правила и условия на състезанието

Записванията са отворени на 02 август 2022 г. – 10:00 ч

Записванията приключват на 31 август 2022 г. – 23:59 ч

Победителят е обявен на 5 септември 2022 г.

1. Влизането в промоцията се счита за приемане на тези Правила и условия. Заглавията в тези Правила и условия са включени за по-лесно справяне и не влияят на тълкуването по никакъв начин.

2. Организаторът е Scribal Custom Pty Ltd (ABN 27 092 362 135) от 33 Jessie Street, Richmond VIC 3121 (Промоутър).

3. Входът е отворен само за жители на Австралия, които не са директори или служители на Организатора и/или свързаните с него корпоративни органи (или членове на семейството на тези директори и служители) (Допустими участници).

4. Ако отговарящ на условията участник е на възраст под 18 години, той трябва да получи съгласието на своя родител или законен настойник, преди да участва в промоцията.

Влизане в промоцията

5. За да участват, Допустимите участници трябва да отговорят с оригинален и уникален отговор на конкурсната публикация на СТЕК Официална страница във Facebook (намира се на https://www.facebook.com/stackmagazine). Ние насърчаваме участниците да харесат страницата, за да им позволим по-лесна комуникация в случай на победа. Споделянето на публикацията не е изискване за участие.

6. Допустимите участници могат да участват в този конкурс само веднъж и трябва да участват от свое име. Организаторът не носи отговорност за (и не е длъжен да приеме) загубени, закъснели, непълни или неправилно насочени записи.

7. За час на влизане ще се счита момента, в който записът е получен от Организатора.

8. Организаторът си запазва правото по всяко време да проверява валидността на записите (включително самоличността, възрастта и мястото на пребиваване на участника) и да дисквалифицира всеки участник, който не е Допустим участник, не е спазил настоящите Правила и условия или нарушава процеса на влизане. Неспособността на Организатора да приложи което и да е от правата си на който и да е етап не представлява отказ от тези права.

Определяне на победител/и

9. Тази промоция е игра на умения и Победител/и ще бъдат избрани въз основа на креативността на техния отговор.

10. В случай на отговор „25 думи или по-малко“ като изискване за участие, Организаторът си запазва правото да изключи думи от един знак като „i“ и „a“ от общия брой думи.

11. Всички валидни записи, получени в рамките на периода на състезанието, както е описано по-горе, ще бъдат оценявани.

13. Ще има общо 5 печеливши.

14. Резултатът от подбора е окончателен и няма да се влиза в кореспонденция.

Цената

15. Победителят/ите ще получи Количество на цена описание.

16. Наградите не подлежат на замяна или обмен за пари в брой.

17. Ако награда (или част от награда) не е налична по някаква причина, Организаторът, по свое усмотрение, си запазва правото да избере алтернативна награда на подобна стойност, която ще бъде присъдена на съответния Победител/и, при спазване на всякакви писмени указания от регулаторен орган.

18. Организаторът не поема отговорност за данъчни последици, които могат да възникнат от промоцията или наградите. Трябва да се потърси независим финансов съвет.

Уведомяване на победителя/ите

19. Организаторът ще се опита да уведоми всеки Победител в рамките на два работни дни след тегленето. Контактът ще бъде осъществен чрез Facebook отговор на печелившото съобщение във Facebook. Победителят/ите се насърчават да бъдат „Фен” на СТЕК Официална фейсбук страница https://www.facebook.com/stackmagazine за да позволи на Организатора да осъществи контакт чрез Facebook.

20. Ако Организаторът не успее да се свърже с Победител/и, след като е положил разумни усилия да направи това с помощта на предоставената информация, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира записа, в който случай Организаторът ще избере повторно алтернативен/и Победител/и.

21. Името на победителя/ите ще бъде публикувано на адрес https://stack.com.au/terms-and-conditions/ до 21 дни след края на състезанието и бъдете на разположение 28 дни.

Право на Организатора да направи повторен избор

22. Организаторът си запазва правото да избере повторно Победител/и в случай, че Победител/и не е Допустим участник, не е спазил настоящите Правила и условия или не може да се свърже с Организатора след Организатора е положил разумни усилия за това. Ако се наложи повторен подбор, той ще се извърши от Scribal Custom Pty Ltd (ABN 27 092 362 135) от 33 Jessie Street, Richmond VIC 3121 предмет на всякакви писмени указания, дадени съгласно приложимото законодателство. Всички победители, определени в съответствие с тази клауза 23, ще бъдат уведомени чрез Facebook отговор на своето печелившо съобщение във Facebook в рамките на два работни дни след повторното теглене и техните имена ще бъдат публикувани онлайн на https://stack.com.au/stack-competition-winners/.

Ограничение на отговорността и промяна на промоцията

23. Освен ако не се изисква друго от закона, ако възникне действие, бездействие, събитие или обстоятелство, което е извън разумния контрол на Организатора и което му пречи да спазва настоящите Правила и условия, Организаторът няма да носи отговорност за неуспех да изпълни или забави изпълнението на своите задължения. Организаторът си запазва правото (при спазване на всеки приложим закон или всякакви писмени инструкции от регулаторен орган) да анулира, прекрати, промени или спре тази промоция и тези Правила и условия.

24. С изключение на всякаква отговорност, която не може да бъде изключена от закона, Организаторът, свързаните с него корпоративни органи и техните съответни служители, служители, изпълнители и агенти няма да носят отговорност за никакви загуби (включително загуба на възможност), щети, разходи, разходи или лични наранявания, произтичащи от или във връзка с тази промоция, или използването на която и да е награда.

Данни за влизане и поверителност

25. Данните за участие остават собственост на Организатора. Името на победителя/ите може да се използва за промоционални цели от организатора. Участниците се съгласяват Организаторът да използва тяхната лична информация, предоставена във връзка с тази промоция, за целите на улесняване на провеждането на промоцията и присъждане на всякакви награди. Без да се ограничава гореизложеното, личната информация на участниците, предоставена във връзка

с тази промоция ще се обработва в съответствие с Политиката за поверителност на Организатора на: https://stack.com.au/privacy-policy/

Facebook промоция

26. Тази промоция по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена или администрирана от, или свързана с Facebook. Членството във Facebook и използването на Facebook като цяло са предмет на преобладаващите правила и условия за използване на Facebook, достъпни на адрес www.facebook.com. Участниците разбират, че предоставят информацията си на Организатора, а не на Facebook. Участниците са изцяло отговорни за съдържанието на своите записи и всяка друга информация, която предават на други интернет потребители чрез Facebook. До степента, позволена от закона, всеки участник се съгласява да обезщети, защитава и завинаги предпазва Facebook и свързаните с него агенции и компании срещу всякакви загуби, действия, претенции, разходи, разходи и щети (от всякакво естество), които могат да бъдат понесени от участник във връзка с участието на участника в промоцията. Всички въпроси, коментари или оплаквания относно тази промоция трябва да бъдат насочени към Организатора, а не към Facebook.

Подробности за разрешителното

27. Номера на разрешения за лотария:
NSW разрешение № TP/01778. АКТ разрешение № TP 22/00278.

if ( window.fbAsyncInit === undefined ) {

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘1158682340843948’,
xfbml : true,
// version : ‘v2.7’
version : ‘v9.0’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_AU/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

}