Федералното правителство се стреми да коригира, а не да изхвърли противоречиви промени в обезщетенията за безработица

Министърът на заетостта Тони Бърк казва, че е „твърде късно“ да се премахнат противоречивите промени в обезщетенията за безработица, които трябва да бъдат въведени следващия месец, така че правителството ще се опита да промени схемата вместо това.

От юли схемата JobActive – която изисква хората, получаващи обезщетения за търсене на работа, да кандидатстват за 20 работни места на месец – ще бъде премахната.

Тя ще бъде заменена от нова схема, наречена Workforce Australia, която ще изисква от търсещите работа да печелят 100 точки на месец чрез кандидатстване за работа, седящи интервюта и преминаване на обучение.

Новата схема е проектирана по време на правителството на Морисън и промените са критикувани от някои защитници на общността, че са лошо комуникирани, което води до „страх и объркване“.

Някои са загрижени, че новата система може да бъде по-трудна за работа от съществуващата схема.

Министърът на заетостта Тони Бърк каза пред Sky News, въпреки че новата схема е дефектна, няма достатъчно време, за да се предотврати въвеждането й.

.